Menu

Nederlanders en hun keuzes in onzekere tijden: inzichten uit de Nationale Keuzestress Monitor 2023

In een wereld waar onzekerheid heerst, is het gedrag van consumenten vaak even grillig en onvoorspelbaar. Voor marketeers kan dit een ware uitdaging zijn: hoe bereik je je doelgroep effectief wanneer hun keuzes en voorkeuren voortdurend in beweging zijn? Dit is waarom MSI Consultants de Nationale Keuzestress Monitor introduceert.

In deze blog verkennen we de bevindingen van de Nationale Keuzestress Monitor dat MSI Consultants in 2023 6x heeft uitgevoerd. Het onderzoek werpt licht op de besluitvorming van Nederlanders in onzekere tijden. De resultaten bieden een diepgaand inzicht in hoe Nederlanders hun keuzes maken op verschillende gebieden, variërend van consumptiegoederen tot maatschappelijke betrokkenheid en gezondheidszorg.

 

1. De Overstap naar Huismerken

In de hedendaagse Nederlandse supermarkt kiezen consumenten steeds vaker voor huismerkproducten. Uit de Nationale Keuzestress Monitor van januari 2023 bleek dat de kwaliteit en smaak van deze producten, gecombineerd met een lagere prijs, een aantrekkelijke optie vormen. Met een indrukwekkende 78% van de respondenten die huismerken evenzeer waarderen als A-merken, blijkt de overstap naar huismerken een duurzame trend.

Meer lezen

2. Jongeren en Goede Doelen

Een interessante wending is te zien in het donatiegedrag, vooral onder jongeren. Terwijl jongere donateurs terughoudend zijn geworden in het geven aan goede doelen, zijn ze verrassend actief in het ondersteunen van specifieke oorzaken, zoals de aardbevingen in Turkije en Syrië. Deze schijnbare tegenstelling roept vragen op over de toekomst van filantropie en de manier waarop goede doelen jongere generaties kunnen aanspreken.

Meer lezen

3. Vakantieplannen in een Krappe Economie

Wat betreft vakantieplannen, bleek dat Nederlanders vastbesloten om hun zomervakanties voort te zetten, zij het met enkele aanpassingen. Het onderzoek toonde aan dat hoewel de totale uitgaven gelijk blijven, er concessies worden gedaan zoals kortere reizen of minder luxueuze accommodaties. Dit wijst op de veerkracht en aanpassingsvermogen van Nederlandse consumenten in tijden van economische onzekerheid.

Meer lezen

4. Jongeren Stellen Medische Zorg Uit

Een zorgwekkende trend is het uitstellen van medische zorg, vooral onder jongeren. De Monitor wijst uit dat bijna twee op de drie jongeren medische bezoeken uitstellen om kosten te besparen. Dit gedrag kan leiden tot ernstigere gezondheidsproblemen op de lange termijn, waardoor de dringende noodzaak ontstaat om deze kwestie aan te pakken.

Meer lezen

5. E-bikes en Verkeersveiligheid

Een ander thema van de Nationale Keuzestress Monitor is de houding ten opzichte van e-bikes en verkeersveiligheid. Met een groeiend aantal e-bikers in Nederland is er een duidelijke roep om strengere veiligheidsmaatregelen, zoals helmplicht en leeftijdsrestricties. Deze bevindingen bieden belangrijke inzichten voor beleidsmakers en belanghebbenden in de transportsector.

Meer lezen

6. De Rol van Gepensioneerden op de Arbeidsmarkt

Tot slot benadrukt de Monitor met de laatste meting van 2024 de potentie van gepensioneerden op de arbeidsmarkt. Met een aanzienlijke groep werkenden die positief staat tegenover het inzetten van gepensioneerden, wordt de noodzaak benadrukt om de talenten en ervaring van oudere werknemers te benutten. Dit biedt een nieuw perspectief op de werkgelegenheid en de bijdrage van oudere generaties aan de samenleving.

Meer lezen

Conclusie

De Nationale Keuzestress Monitor van MSI Consultants biedt een fascinerende blik op hoe Nederlanders navigeren door economische onzekerheid. Van de voorkeur voor huismerken tot het aanpassen van vakantieplannen en de opvattingen over gezondheidszorg en arbeidsmarkt, de resultaten tonen de veerkracht en diversiteit van keuzes in het hedendaagse Nederland.

De resultaten van de Nationale Keuzestress Monitor, gepresenteerd door MSI Consultants, bieden niet alleen inzichten in de keuzes en uitdagingen van de Nederlandse bevolking, maar belichten ook de expertise van MSI Consultants in het stellen van de juiste vragen.

Blikkend op de toekomst, blijft MSI Consultants in 2024 zich richten op het verhelderen van de keuzestress die Nederlanders ervaren in deze snel veranderende tijden. Door consequent de juiste vragen te stellen en diepgaande analyses te bieden, positioneert MSI Consultants zich als een belangrijke speler in het onderzoeksveld, gewapend met de kennis en inzichten om ons te helpen begrijpen wat de Nederlandse samenleving beweegt.

AI-gedreven Marketing Mix Modelling-partnership

MSI Consultants en ScanmarQED starten AI-gedreven Marketing Mix Modelling-partnership

  • Artificial Intelligence  maakt MMM breed toepasbaar en toegankelijk
  • Korte doorlooptijd; resultaten in enkele dagen in plaats van weken
  • Klanten kunnen zelf regie voeren
  • Direct inzicht in de opbrengsten van marketinginvesteringen

 

Schiphol, 17 feb 2022 – MSI Consultants en ScanmarQED gaan intensief samenwerken op het gebied van AI-gedreven Marketing Mix Modelling (AI-MMM). AI-MMM maakt modelling relatief goedkoop en beantwoordt binnen enkele dagen complexe vraagstukken. Het partnership tussen beide bureaus maakt AI-MMM breed toepasbaar en toegankelijk voor marketing- en media-afdelingen die snel en betrouwbaar de potentiële impact van hun campagnes willen analyseren.

De door ScanmarQED ontwikkelde technologie en gebruiksvriendelijke software biedt een duidelijke stap voorwaarts ten opzichte van de huidige MMM methoden. De AI- gedreven technologie helpt marketing- en media afdelingen zonder speciale expertise op het gebied van statistiek om snel en accuraat inzicht te krijgen in de impact van hun marketinginvesteringen. Deze inzichten vormen de basis voor een betere besluitvorming en het optimaliseren van de marketing en media-ROI.

De software heeft zich al bewezen in markten als de US, de UK en Duitsland en komt nu via het partnership met MSI Consultants ook beschikbaar voor Nederlandse bedrijven. Die kunnen hiermee sneller, accurater en tegen lagere kosten marketingmix-modellen bouwen en toepassen voor zowel strategische- als tactische planningsdoeleinden.

André de Heer, Director: ‘We hebben zelf ervaren hoe goed de AI-MMM software van ScanmarQED is. De modellen in de tool helpen ons om veel meer complexe vragen te beantwoorden, deze in de juiste context te plaatsen en besluiten cijfermatig te onderbouwen. Daarmee kunnen we onze klanten nog beter adviseren, maar onze volgende stap is om klanten in staat te stellen om zélf AI-MMM in huis te halen, zodat zij zelf de regie over hun analyses kunnen voeren.”

Marcel van der Kooi, CEO van ScanmarQED: “We zijn verheugd dat we in MSI Consultants een uitstekende partner voor de Nederlandse markt hebben gevonden. MSI Consultants is als geen ander in staat om deze technologie te integreren in de organisaties van onder andere mediabureaus en adverteerders.”

Over MSI Consultants
MSI Consultants is partner van MSI-ACI Europe dat sinds 2005 wereldwijd actief is met vestigingen in Nederland, Servië en de Verenigde Staten, en is gespecialiseerd in het leveren van research services.

Over ScanmarQED
ScanmarQED levert wereldwijd gespecialiseerde software voor het analyseren en van sales, merk- en marketing data. De verschillende oplossingen stellen klanten in staat om toekomstige marketing inspanningen beter te plannen, allocatie van budgetten te optimaliseren en een meer accurate demand planning te realiseren. ScanmarQED heeft haar hoofdkantoor in Nederland, met kantoren in Londen en Chicago.

Mediacontact
MSI Consultants
André de Heer
andredeheer@msiconsultants.nl
+ 31 20 7159535

Nederlandse consument gaat voor Black Friday

Uit onderzoek van MSI Consultants blijkt dat Nederlanders open staan voor Black Friday reclame. Sterker nog één op de vier gaat actief op zoek naar aanbiedingen. Het consultancybureau deed begin oktober onderzoek onder ruim 1.500 Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder.

Inmiddels is 84% bekend met Black Friday. De helft van Nederland heeft een positief gevoel over Black Friday, omdat men producten kan kopen met een leuke korting. De perceptie is dat er tijdens Black Friday goede kortingen zijn, maar je moet er naar op zoek.

Onderzoek merkvoorkeur grotere voorspellende waarde

Aanpassen onderzoeksvraag naar merkvoorkeur zorgt voor grotere voorspellende waarde

Merkvoorkeur is veelal een standaard metric in onderzoek. Logisch want er is een duidelijk verband tussen merkvoorkeur en de daadwerkelijke koop. Dit verband is zeker geen 100% en wij van MSI Consultancy vroegen ons dan ook af of de merkvoorkeur nog beter kan worden gemeten zodat het een nog sterkere indicator wordt voor toekomstige aankopen.

Om hier achter te komen, heeft MSI Consultancy een experimenteel onderzoek uitgevoerd waarbij de merkvoorkeur in drie productcategorieën is gemeten namelijk bier, wasmiddelen en brood- en toast salades. Er is bewust gekozen voor productcategorieën met een hoge omloopsnelheid. Per categorie is namelijk niet alleen de merkvoorkeur gemeten maar na één maand zijn dezelfde respondenten opnieuw benaderd en is gemeten welk merk men uiteindelijk heeft gekocht. Per categorie zijn er 500 interviews uitgevoerd.

De merkvoorkeur is in de pilot op drie manieren gemeten:

  • 1.     Op de standaard wijze zoals merkvoorkeur altijd wordt gemeten.
  • 2.     Met een vereenvoudigde conjoint opzet waarbij per respondent de voorkeur werd gemeten in acht situaties met een wisselend prijs- en productaanbod.
  • 3.     De mate van voorkeur (variërend van geen voorkeur tot zeer sterke voorkeur)

Het verband tussen de merkvoorkeur van de drie methodes en de uiteindelijke aankoop is opvallend. Onderstaande tabel laat zien het gemiddelde zien over de drie categorieën:

Merkvoorkeur standaardwijze Merkvoorkeur conjoint Merkvoorkeur mate van sterkte
Merk daadwerkelijk gekocht 64% 83% 87%

De uitkomsten bevestigen dat merkvoorkeur in het algemeen een goede indicator is van toekomstige aankopen. Het laat echter ook zien dat een aanpassing van de vraag naar merkvoorkeur tot een grotere voorspellende waarde leidt tot boven de 80%. Althans voor de categorieën die zijn onderzocht. Met de verrassende uitkomst dat de enkele vraag naar mate van voorkeur zorgt voor een minstens zo’n goed voorspellende waarde als de vraagmethodiek met de conjoint opzet.

Samenvattend; het experimenteel onderzoek bevestigt nogmaals dat merkvoorkeur een duidelijk verband heeft met toekomstige aankopen. Echter door merkvoorkeur anders uit te vragen, is de voorspellende waarde verder te vergroten. Dit kan al op een eenvoudige wijze door niet de merkvoorkeur te meten maar de sterkte van de merkvoorkeur.

MSI Consultants

MSI Consultants levert informatie waar je wat aan hebt. We laten zien wat er in de markt leeft en hoe je hier als adverteerder het beste op in kunt spelen. Dit doen wij met gericht onderzoek en volgens onze filosofie: in goed marktonderzoek gaat het niet om het stellen van vragen, maar om het stellen van de juiste vraag.

MSI Consultants lanceert MSI Direct!

MSI Consultants lanceert MSI Direct!

Een nieuw product waar hard aan is gewerkt en we zijn dan ook zeer trots op het resultaat.

MSI Direct is een mooie toevoeging aan de bestaande producten en services die MSI al aanbiedt en geeft ons de mogelijkheid om voor elke uitdaging een passende oplossing te kunnen aanbieden aan de klant.

MSI Direct is zeer geschikt voor situaties waarin je werkt met krappe deadlines, maar toch een goed opgezet onderzoek wilt uitvoeren voor een scherpe prijs. De do-it-yourself tool waarmee je nieuwe proposities, concepten, reclame-uitingen en/of verpakkingen test en binnen 48 uur het resultaat afgezet wordt tegen een grote benchmark.

Voor meer informatie neem contact op met directMSI Consultants | AI-gedreven Marketing Mix Modelling-partnership@msidirect.com

Stel nu jouw vraag via MSI Direct.  Binnen 48 uur ontvang je de antwoorden in een duidelijk rapport. Inclusief benchmark en conclusies.