Menu

U&A onderzoek

De Usage & Attitude studie (U&A) geeft je uitgebreide informatie over het gebruiks- en koopgedrag en de attitude ten opzichte van je merk en de categorie waarin het merk valt. De inzichten uit deze studie helpen als input voor de marketing(communicatie)strategie. Een U&A studie kun je gebruiken voor nieuwe producten, productontwikkeling, herpositionering of voor het bepalen van het communicatie concept.

Er zijn verschillende redenen om een Usage & Attitude onderzoek uit te voeren, hieronder zijn een paar belangrijke:

Een Usage & Attitude onderzoek (U&A onderzoek) is een type marktonderzoek dat gericht is op het meten van hoe consumenten producten of diensten gebruiken en hoe zij hierover denken. Het onderzoek richt zich op de attitudes, percepties, motivaties en gedragspatronen van de consumenten in verband met het gebruik van producten of diensten. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe consumenten producten of diensten waarderen, waar ze problemen mee ondervinden en hoe ze deze producten of diensten verder zouden willen verbeteren. Hierdoor kunnen bedrijven beter inspelen op de vraag van de consument en hun producten of diensten verder verbeteren. Er zijn verschillende redenen om een Usage & Attitude onderzoek uit te voeren, hieronder zijn een paar belangrijke:

  • Inzicht in consumentengedrag: Het onderzoek geeft bedrijven inzicht in hoe consumenten producten of diensten gebruiken en hoe ze erover denken. Hierdoor kunnen bedrijven beter inspelen op de vraag van de consument en hun producten of diensten verder verbeteren.
  • Verbetering van producten of diensten: Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen bedrijven bepalen welke verbeteringen nodig zijn om aan de vraag van de consument te voldoen.
  • Meer gericht productontwikkeling: Bedrijven kunnen de resultaten van het onderzoek gebruiken om gerichter producten of diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de consument.
  • Vergroting van de klanttevredenheid: Door inzicht te krijgen in hoe consumenten producten of diensten waarderen, kunnen bedrijven werken aan verbeteringen die de klanttevredenheid vergroten.
  • Vergelijking met concurrenten: Het onderzoek geeft bedrijven inzicht in hoe hun producten of diensten zich verhouden tot die van hun concurrenten. Hierdoor kunnen ze gericht werken aan verbeteringen om zich te onderscheiden van hun concurrenten.
Contact